Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

do-while() örnekleri

clock Şubat 13, 2019 21:51 by author Volkan Atasever

                        booleanflag;

                        flag=true;

                        intsayi;

                        sayi=1;

                        do {

                                    if(sayi==5) {

                                               break;

                                    }

                                    if(sayi==1) {

                                               flag=false;

                                    }

                                    System.out.println("merhaba");

                                    sayi++;

                                   

                        }while(flag==false);

 

 

                 intsayi;

                 sayi=-5;

                

                 do {

                         if(sayi==6) {

                                     break;

                         }

              

                         System.out.println(sayi);

                         sayi--;

                 }while(sayi>0);

                

                 System.out.println(sayi);while() döngüsü soru ve çözüm

clock Şubat 13, 2019 21:50 by author Volkan Atasever

Soru: 30dan 1’e  ekrana while döngüsüyle rakamları yazan program parçacığınız yazınız fakat ekran 25 ve 12 rakamları gözükmesin. Aynı zamanda sayılar 5’ten küçük olduğunda sayının 2 ile çarpımı ekrana gelsin.

 

        intsayi;

        sayi=30;

                        while(sayi>0) {

                                    sayi--;

                                    if(sayi==25) {

                                               continue;

                                    }

                                    if(sayi==12) {

                                               continue;

                                    }

                                   

                                    if(sayi<5) {

                                               inttemp;

                                               temp=sayi*2;

                                               System.out.println(temp);

                                    }

                                    else {

                                       System.out.println(sayi);

                                    }

                        }döngüler soru (do-while()/while())

clock Şubat 13, 2019 21:46 by author Volkan Atasever

aşağıdaki do-while döngüsü olan program parçacığını while döngüsü olarak yazın ve sayi isimli değişken 8 olunca döngüden çıkılsın aynı zamanda 3 rakamı ekranda gözükmesin.

                   intsayi;

                         sayi=1;

                         do {

                                     System.out.println(sayi);

                                     sayi++;

                         }while(sayi<10);

 Çözüm:

        booleanflag;

        flag=true;

        intsayi;

        sayi=1;

       

                        while(flag==true) {

                                    sayi++;

                                    if(sayi==8) {

                                               flag=false;

                                    }

                                    if(sayi==3) {

 

                                               continue;

                                    }

 

                                    System.out.println(sayi);

                                  

 

                        }do-while() döngüsü

clock Şubat 13, 2019 21:41 by author Volkan Atasever

                           booleanflag;
                           flag=true;
                            intsayi;
                            sayi=1;
               do {
                     if(sayi==10) {
                       break;
                       }
                       System.out.println("merhaba");
                       sayi++;
               }while(flag==false);

 while() döngüsü soru ve cevap

clock Şubat 13, 2019 21:40 by author Volkan Atasever

while döngüsü ile 1 den 25’e kadar sayıları ekrana yazan program parçasını yazınız fakat ekranda 21 ve 12 sayılarının gözükmemesi gerekmektedir.

 

                        intsayi;

                        sayi=1;

                        while(sayi<=25) {                                 

                                    if(sayi==12) {

                                               continue;

                                    }

                                   

                                    if(sayi==21) {

                                               continue;

                                    }

                                   

                                    System.out.println(sayi);                               

                        }Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Kurucu&Genel Müdür/Software4Galaxy Ltd.
Bilgisayar Mühendisi
Eğitmen ve Danışman, Teknoloji Yazarı, Şair, Araştırmacı, Girişimci, Akvarist, Nümismat, Bilim İnsanı

Genel Duyurular

-Öğrencilerim Eğitim verdiğin derslerin takibini yapabilirler ana sayfada ilgili bölümler mevcut.

-10 aralık 2018 günü kim milyoner olmak ister programında yarıştım. blogumdan veya youtube kanalımdan programımı izleyebilirsiniz.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2019

Sign In